Χρήσιμοι Σύνδεσμοι / Links

Electricity Maps / Χάρτες ηλεκτροπαραγωγής A real-time visualisation of the GHG and CO2 footprint of electricity generation built with d3.js, optimized for Google Chrome. / Οπτικοποίηση σε πραγματικό χρόνο του αποτυπώματος των Αερίων Θερμοκηπίου και του Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) της ηλεκτροπαραγωγής στις διάφορες χώρες της Ευρώπης. https://github.com/corradio/electricitymap#real-time-electricity-data-sources  

Αντλίες θερμότητας

  Τι είναι η αντλία θερμότητας και πως λειτουργεί; Αντλία θερμότητας λέμε την ψυκτική συσκευή που μπορεί να λειτουργεί με αντιστροφή του ψυκτικού της κύκλου. Είναι ο τρόπος με τον οποίο τα γνωστά μας κλιματιστικά κάνουν θέρμανση το χειμώνα. Αντιστρέφοντας τον κύκλο ψύξης, το μηχάνημα τον χειμώνα απορροφά θερμότητα από το περιβάλλον, την ενισχύει προσθέτοντας […]

Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με το Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον”

1. Ερ. : Ποiες Περιφερειες αφορά το Πρόγραμμα; Απ.: Το Πρόγραμμα αφορά στο σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας. 2. Ερ. : Ποιό είναι το ύψος της χρηματοδότησης και πώς κατανέμεται στις Περιφέρειες; Απ.: Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 396 εκ. € και κατανέμεται ανά Περιφέρεια βάσει των υφιστάμενων σε αυτή […]

Γεωθερμία

geothermia

Τι είναι η Γεωθερμία; Η γεωθερμία είναι η τεχνολογία που εκμεταλλεύεται τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στο εσωτερικό της γης, για την παραγωγή θερμικής ενέργειας ή και ηλεκτρικής ενέργειας. Σε κάποιες περιοχές της γης, η θερμότητα που εκλύεται φτάνει σε θερμοκρασία τους 350°C! Στις περιοχές που τα γεωθερμικά ρευστά είναι πάνω από 150°C, η γεωθερμική […]