Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Γεωθερμία

Τι είναι η Γεωθερμία;

Η γεωθερμία είναι η τεχνολογία που εκμεταλλεύεται τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στο εσωτερικό της γης, για την παραγωγή θερμικής ενέργειας ή και ηλεκτρικής ενέργειας. Σε κάποιες περιοχές της γης, η θερμότητα που εκλύεται φτάνει σε θερμοκρασία τους 350°C! Στις περιοχές που τα γεωθερμικά ρευστά είναι πάνω από 150°C, η γεωθερμική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας! Η Ελλάδα λόγω του υπεδάφους της είναι πλούσια σε γεωθερμική ενέργεια, ενώ χάρη στην έρευνα και την τεχνολογική πρόοδο αξιοποιείται σήμερα με μεγάλη επιτυχία. Στην περιοχή του Νότιου Αιγαίου οι θερμοκρασίες των γεωθερμικών ρευστών είναι πολύ υψηλές, ενώ περιοχές πλούσιες σε γεωθερμικό δυναμικό με ρευστά χαμηλότερων θερμοκρασιών είναι διάσπαρτες σε ολόκληρη τη χώρα. Τα γεωθερμικά ρευστά χαμηλότερων θερμοκρασιών αξιοποιούνται κυρίως για τη θέρμανση και την ψύξη κτιρίων κατοικιών και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων, θερμοκηπίων, κτηνοτροφικών μονάδων, κτλ. Η πιο γνωστή μέθοδος γεωθερμίας που χρησιμοποιείται στις περισσότερες οικιακές, αλλά και ξενοδοχειακές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις είναι της αβαθούς γεωθερμίας, με την οποία εκμεταλλευόμαστε τη διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και της θερμοκρασίας του εδάφους σε χαμηλότερο βάθος (με την τοποθέτηση οριζόντιων σωληνώσεων ή κάθετων με γεωτρήσεις). Σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους θέρμανσης – ψύξης, η γεωθερμία είναι 50-70% πιο αποτελεσματική στη θέρμανση και 20-40% στην ψύξη.
Η GLOBAL – ENERGY Solutions Ltd αναλαμβάνει την εγκατάσταση γεωθερμικών συστημάτων κάθε κλίμακας!

Πώς επιτυγχάνεται η γεωθερμία;

Μέσω των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας, τα γεωθερμικά συστήματα χρησιμοποιούν τη γη ως μέσο θέρμανσης και ψύξης όλο το χρόνο. Χάρη στις αντλίες θερμότητας το κόστος ενέργειας μειώνεται από 20% έως 50% και τα έξοδα συντήρησης διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ βελτιώνεται η  αξιοπιστία του συστήματος θέρμανσης – ψύξης.

Γιατί να στραφώ στη γεωθερμική ενέργεια;

  • • Δωρεάν ζεστό νερό
  • • Με ένα μόνο σύστημα, θέρμανση και ψύξη
  • • Διαρκής και αξιόπιστη
  • • Ανεξάντλητη και ανανεώσιμη
  • • Φιλική προς το περιβάλλον

 

geothermia

 

 

 

carrier logo-ac