Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Βιο-diesel

Το καθαρό βιοαποικοδομήσιμο καύσιμο που παράγεται από φυτικά έλαια.Τα πλεονεκτήματά του σε σχέση με το συμβατικό diesel είναι μεταξύ άλλων η μεγαλύτερη λιπαντική ικανότητα λόγω της περιεκτικότητάς του σε οξυγόνο, το υψηλότερο σημείο ανάφλεξης που το καθιστά πιο ασφαλές και η χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο. Το βιο-diesel δεν υστερεί σε απόδοση σε σχέση με το συμβατικό diesel λόγω του αυξημένου αριθμού κετανίου, που αντισταθμίζει το γεγονός ότι κατά την καύση του το βιο-diesel απελευθερώνει ενέργεια μικρότερη από την ενέργεια που απελευθερώνει το συμβατικό diesel. Για τη χρήση του βιο-diesel σε κινητήρες συμβατικού diesel δεν απαιτείται μετατροπή. Επίσης, συνήθης πρακτική αποτελεί η ανάμιξη βιο-diesel με συμβατικό diesel, με την οποία επιτυγχάνεται η παράταση της ζωής του πετρελαιοκινητήρα.

Οι πρώτες ύλες από τις οποίες λαμβάνουμε βιο-diesel είναι τα φυτικά έλαια, ο ηλίανθος, η ελαιοκραμβη, ο καπνόσπορος, κ.α.