Βιο-diesel

Το καθαρό βιοαποικοδομήσιμο καύσιμο που παράγεται από φυτικά έλαια.Τα πλεονεκτήματά του σε σχέση με το συμβατικό diesel είναι μεταξύ άλλων η μεγαλύτερη λιπαντική ικανότητα λόγω της περιεκτικότητάς του σε οξυγόνο, το υψηλότερο σημείο ανάφλεξης που το καθιστά πιο ασφαλές και η χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο. Το βιο-diesel δεν υστερεί σε απόδοση σε σχέση με το […]

Ζύμωση

Η βιοχημική διεργασία η οποία καταλήγει στην παραγωγή αλκοόλης. Η διαδικασία περιορίζεται γιατί είναι δυνατόν να ζυμωθούν μόνο κάποιες από τις ουσίες του μίγματος της πρώτης ύλης (γλυκόζη). Με προσθήκη οξέων, ζεστού νερού και αμμωνίας μπορεί να καταστούν κι άλλες ουσίες του μίγματος κατάλληλες για ζύμωση, Οι διαδικασίες αυτές βρίσκονται ακόμη υπό εξέλιξη και μέχρι […]

Αναερόβια χώνευση

Ο φυσικός τρόπος αποικοδόμησης της οργανικής ύλης, απουσία αέρα. Το κύριο πλεονέκτημα είναι ότι σε αυτή τη διεργασία γίνεται χρήση της πρώτης ύλης με τη μορφή πολτού ή ιλύος, όπως η ιλύς λυμάτων ή η βιομηχανική λάσπη από ίνες, ή υγρή ζωική κοπριά, τα απορρίμματα τροφίμων και άλλα συναφή υλικά που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν […]

Πυρόλυση

Ταχεία θέρμανση της πρώτης ύλης απουσία αέρα. Η διεργασία της πυρόλυσης είναι η πλέον εξελιγμένη διαδικασία επεξεργασίας βιομάζας. Τα πλεονεκτήματα της δικαιολογούν το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει. Μεταξύ άλλων, το τεράστιο πλεονέκτημα της πυρόλυσης είναι ότι μπορεί να διαχειριστεί διάφορα είδη βιομάζας διαφορετικής προέλευσης. Επιπρόσθετα, χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό απόδοσης, πολύ καλή περιβαλλοντική συμπεριφορά, […]

Αεριοποίηση

Η μετατροπή ενός στερεού καυσίμου σε αέριο καύσιμο με την προσθήκη αέρα. Η διεργασία της αεριοποίησης έχει κερδίσει έδαφος τα τελευταία χρόνια λόγω του αυξημένου βαθμού απόδοσης, αλλά και της ποικιλίας των εφαρμογών μετά την αεριοποίηση. Επίσης έχει πολύ καλή περιβαλλοντική συμπεριφορά (χαμηλές εκπομπές ρύπων). Στα μειονεκτήματα, συγκαταλέγονται η περιορισμένη εμπειρία που υπάρχει στις εφαρμογές […]

Καύση

Η χημική αντίδραση οργανικών ουσιών με το οξυγόνο. Η πλέον δοκιμασμένη και αξιόπιστη τεχνολογία, δεδομένης της πληθώρας των εφαρμογών που έχουν πραγματοποιηθεί. Τη χαρακτηρίζει η απλότητα και η ασφάλεια στις διαδικασίες, αλλά και τα χαμηλά κόστη λειτουργίας και εγκατάστασης. Στον αντίποδα, η διαδικασία της καύσης χαρακτηρίζεται από χαμηλό συντελεστή απόδοσης (6% – 20%)και δεν παρουσιάζει […]

Βιομάζα

Βιομάζα είναι «το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών αποβλήτων και των οικιακών απορριμμάτων»   ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της […]