Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Πυρόλυση

Ταχεία θέρμανση της πρώτης ύλης απουσία αέρα. Η διεργασία της πυρόλυσης είναι η πλέον εξελιγμένη διαδικασία επεξεργασίας βιομάζας. Τα πλεονεκτήματα της δικαιολογούν το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει. Μεταξύ άλλων, το τεράστιο πλεονέκτημα της πυρόλυσης είναι ότι μπορεί να διαχειριστεί διάφορα είδη βιομάζας διαφορετικής προέλευσης. Επιπρόσθετα, χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό απόδοσης, πολύ καλή περιβαλλοντική συμπεριφορά, μεγάλη ποικιλία στην αξιοποίηση του παραγόμενου καυσίμου αερίου, το οποίο μάλιστα παρουσιάζει μεγάλη θερμογόνο δύναμη. Στα αρνητικά θα πρέπει να αναφερθεί η περιορισμένη εμπειρία εφαρμογών.

Η διαδικασία της πυρόλυσης οδηγεί στην παραγωγή ατμού από τον οποίο μέσω συμπύκνωσης παραλαμβάνεται έλαιο πυρόλυσης ή βιοέλαιο. Επίσης μπορεί να παραληφθεί ρευστή πίσσα, καύσιμα, διάφορα χημικά και εξανθράκωμα (char). Και σε αυτή τη διαδικασία έχουμε παραγωγή θερμικής ενέργειας.