Πυρόλυση

Ταχεία θέρμανση της πρώτης ύλης απουσία αέρα. Η διεργασία της πυρόλυσης είναι η πλέον εξελιγμένη διαδικασία επεξεργασίας βιομάζας. Τα πλεονεκτήματα της δικαιολογούν το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει. Μεταξύ άλλων, το τεράστιο πλεονέκτημα της πυρόλυσης είναι ότι μπορεί να διαχειριστεί διάφορα είδη βιομάζας διαφορετικής προέλευσης. Επιπρόσθετα, χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό απόδοσης, πολύ καλή περιβαλλοντική συμπεριφορά, μεγάλη ποικιλία στην αξιοποίηση του παραγόμενου καυσίμου αερίου, το οποίο μάλιστα παρουσιάζει μεγάλη θερμογόνο δύναμη. Στα αρνητικά θα πρέπει να αναφερθεί η περιορισμένη εμπειρία εφαρμογών.

Η διαδικασία της πυρόλυσης οδηγεί στην παραγωγή ατμού από τον οποίο μέσω συμπύκνωσης παραλαμβάνεται έλαιο πυρόλυσης ή βιοέλαιο. Επίσης μπορεί να παραληφθεί ρευστή πίσσα, καύσιμα, διάφορα χημικά και εξανθράκωμα (char). Και σε αυτή τη διαδικασία έχουμε παραγωγή θερμικής ενέργειας.

Ολοκληρωμένες λύσεις στη μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή και συντήρηση Φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ή και αποθήκευσης ενέργειας, Υβριδικών συστημάτων ΑΠΕ, και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτιρίων.

Επικοινωνία

Τοποθεσία

© 2022 Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος