Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Ζύμωση

Η βιοχημική διεργασία η οποία καταλήγει στην παραγωγή αλκοόλης. Η διαδικασία περιορίζεται γιατί είναι δυνατόν να ζυμωθούν μόνο κάποιες από τις ουσίες του μίγματος της πρώτης ύλης (γλυκόζη). Με προσθήκη οξέων, ζεστού νερού και αμμωνίας μπορεί να καταστούν κι άλλες ουσίες του μίγματος κατάλληλες για ζύμωση, Οι διαδικασίες αυτές βρίσκονται ακόμη υπό εξέλιξη και μέχρι στιγμής χαρακτηρίζονται από υψηλό κόστος καθώς και από το γεγονός ότι μερικά από τα παραπροϊόντα τους είναι αναστολείς της διαδικασίας ζύμωσης. Υπάρχει επίσης έρευνα σε εξέλιξη που αφορά τη γενετική τροποποίηση των μικροοργανισμών, έτσι ώστε να καταστεί η προ-επεξεργασία περιττή.

Διάγραμμα απεικόνισης διαδικασίας ζύμωσης
 
Το προϊόν από τη ζύμωση είναι μία αραιή αλκοόλη η συγκέντρωση της οποίας πρέπει να αυξηθεί μέσω απόσταξης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή ποιότητα καυσίμου.